Veterinárne zdravotníctvo a epidemiológia

Na základe údajov, zverejnených na portáli uplatnenie.sk, vyštudovalo odbor Veterinárnej starostlivosti v Slovenskej republike v roku 2018 192 absolventov to 4 stredných škôl. Z absolventov tvorili ženy až 85% a priemerný plat absolventa predstavoval sumu 770€. Z absolventov pokračovalo v štúdiu v priemere 55% absolventov a priemerná miera nezamestnanosti, vypočítaná ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), predstavovala 12%.

V Žilinskom kraji je evidovaná 1 stredná škola so študijným odborom zameraným na veterinárne zdravotníctvo. Ide o Strednú odbornú školu poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline.