Blog

V tomto blogu nájdete články a príspevky v rámci tématického zamerania projektu. Obsahom blogu sú predovšetkým témy ktorým sme sa venovali pri príprave analýzy vzdelávacích potrieb v prihraničnom regióne a spoločného akčného plánu vzdelávania v spolupráci s našimi partnermi, pedagogickými expertmi ŠIOV a Agentúrou pre vzdelávanie a vedu SR (SEA).

cukrar

Poď študovať odbor cukrár!

Ďalším odborom z oblasti potravinárstva a gastronómie, ktorý by mal každý deviatak poznať ešte predtým ako sa rozhodne kam na strednú je odbor cukrár. Aj keď ide o nedocenený odbor, na trhu práce je nedostatkový a žiadaný. Odbor cukrár je možné študovať ako učebný odbor (3-ročné štúdium s výučným listom) alebo študijný odbor (4-ročné štúdium […]

Záujem o včelárstvo v posledných rokoch stúpa

Záujem o včelárstvo v Slovenskej republike posledné roky stúpa aj vďaka investíciám Ministertsva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Vďaka nárastu záujmu o včelárstvo sa tak Slovenská republika stala jednou z mála krajín EÚ, kde počty včelárov stúpajú. Koncom roka 2019 bolo v Slovenskej republike evidovaných približne 19 105 včelárov s približne 305 tis. včelstvami. Vďaka národnému programu na podporu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva […]

Poď študovať odbor čašník!

Odbor čašník/servírka Dnešný príspevok, venovaný oblasti gastronómie a potravinárstva, bude zameraný na odbor čašník/servírka. Aj keď ide o prácu, ktorá je pre mladých nezaujímavá najmä z dôvodu nižšieho platového ohodnotenia, odbor čašník/servírka predstavuje pre mladých ľudí množstvo príležitostí pre osobný rast a rozvoj. Čo sa počas štúdia žiaci naučia? Počas štúdia študijného alebo učebného odboru nadobudnú žiaci okrem teoretických […]

Poď študovať gastro!

Odbor kuchár Baví ťa varenie, pečenie a všetko, čo je spojené s výrobou potravín? V tom prípade ti štúdium v oblasti potravinárstva či gastronómie ponúka nekonečne veľa možností pre nadobudnutie nielen množstva vedomostí, ale aj praktických skúseností. V pripravovaných článkoch sa postupne dozvieš o možnostiach štúdia v oblasti gastronómie v Žilinskom kraji aj o možnostiach […]

Všetko, čo porebuješ vedieť o duálnom vzdelávaní

Všetkých deviatakov čaká v tomto školskom roku veľmi dôležitý krok, ktorým je výber strednej školy. Niektorým s výberom pomáhajú rodičia, iným zas poskytnú cenné rady starší kamaráti. Stredných škôl na Slovensku je neúrekom, gymnáziá, hotelové akadémie, priemyselné či technické školy a niekde medzi tým všetkým sa vyskytne slovné spojenie „duálne vzdelávanie“. Čo vlastne je duálne […]

O čom je gastronómia?

Do oblasti gastronómie sú zaradené odbory, ako napríklad potravinárstvo, kuchár, čašník/servírka, cukrár, pekár a podobne. V Žilinskom kraji je v súčasnosti evidovaných približne 11 hotelových akadémií a stredných odborných, či spojených škôl, zameraných na oblasť gastronómie. Okrem toho je väčšina hotelových akadémií, či odborných škôl, zapojená do systému duálneho vzdelávania. Vďaka duálnemu vzdelávaniu majú žiaci, […]

Agrotronika

V Žilinskom kraji je evidovaných približne 7 stredných škôl so študijným odborom zameraným na oblasť agrotroniky. Na základe údajov, zverejnených na portáli uplatnenie.sk, vyštudovalo v oblasti agrotroniky v Slovenskej republike v roku 2018 viac ako 290 absolventov. Z absolventov tvorili takmer 55% muži. Najvyšší priemerný plat bol zaznamenaný v odbore Podnikateľ pre rozvoj vidieka , […]

Veterinárne zdravotníctvo a epidemiológia

Na základe údajov, zverejnených na portáli uplatnenie.sk, vyštudovalo odbor Veterinárnej starostlivosti v Slovenskej republike v roku 2018 192 absolventov to 4 stredných škôl. Z absolventov tvorili ženy až 85% a priemerný plat absolventa predstavoval sumu 770€. Z absolventov pokračovalo v štúdiu v priemere 55% absolventov a priemerná miera nezamestnanosti, vypočítaná ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných […]