Partneri projektu

Vedúci partner projektu

MAS Orava, o.z.

MAS Orava, o.z. (Miestna akčná skupina) vznikla na základe podnetov samospráv, neziskových organizácií, občianských združení, podnikateľských subjektov a občanov regiónu Oravy, ktorých cieľom je vytvoriť platformu pre podporu miestnych rozvojových iniciatív a tvorbu nových pracovných miest, ako aj udržateľný rozvoj regiónu. Úlohou MAS Orava je identifikovať a realizovať stratégiu miestneho rozvoja ako aj riadiť rozdelenie finančných prostriedkov.

Poľský partner

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Združenie pre rozvoj vidieka v regióne Orava. V rámci programu Leader + sa v Orave uskutočňuje množstvo školení a informačných aktivít, analýz a znaleckých posudkov.

Poľský partner

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

Školský vzdelávací komplex strediska poľnohospodárskeho vzdelávania predstavuje odbornú poľnohospodársku školu, ktorá ponúka stredoškolské ako aj vyššie odborné štúdium v odboroch veterinárnej starostlivosti, agrotroniky a gastronómie.

Poľský partner

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Odborná škola ponúkajúca stredoškolské vzdelanie v oblasti gastronómie, agrotroniky a veterinárnej starostlivosti ako aj vzdelávacie kurzy.