Agrotronika

V Žilinskom kraji je evidovaných približne 7 stredných škôl so študijným odborom zameraným na oblasť agrotroniky. Na základe údajov, zverejnených na portáli uplatnenie.sk, vyštudovalo v oblasti agrotroniky v Slovenskej republike v roku 2018 viac ako 290 absolventov. Z absolventov tvorili takmer 55% muži. Najvyšší priemerný plat bol zaznamenaný v odbore Podnikateľ pre rozvoj vidieka , kde bol priemerný plat 1 084€ a Agromechanizátor, opravár, kde bol priemerný plat 1 005€. Z absolventov sa vo vyštudovanom odbore zamestnalo menej ako 40% absolventov.

Najviac absolventov, ktorí sa zamestnali vo vyštudovanom odbore predstavovali absolventi odboru Agromechanizátor, opravár, Mechanizácia pôdohospodárstva, či Poľnohospodárska výroba.