Agrotronika

W województwie żylińskim istnieje około 7 szkół średnich z kierunkiem agrotroniki. Na podstawie danych opublikowanych na portalu apliknenie.sk ponad 290 absolwentów studiowało na kierunku agrotronika w Republice Słowackiej w 2018 roku. Prawie 55% absolwentów to mężczyźni. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano w dziale Przedsiębiorca na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 1084 € oraz Agromechanizátor, oprava, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 1 005 €. Spośród absolwentów mniej niż 40% absolwentów było zatrudnionych na kierunku studiów.

Większość absolwentów zatrudnionych na kierunku to absolwenci kierunków Agromechaniz, Naprawa, Mechanizacja Rolnictwa lub Produkcji Rolnej.