Všetko, čo porebuješ vedieť o duálnom vzdelávaní

Všetkých deviatakov čaká v tomto školskom roku veľmi dôležitý krok, ktorým je výber strednej školy. Niektorým s výberom pomáhajú rodičia, iným zas poskytnú cenné rady starší kamaráti. Stredných škôl na Slovensku je neúrekom, gymnáziá, hotelové akadémie, priemyselné či technické školy a niekde medzi tým všetkým sa vyskytne slovné spojenie „duálne vzdelávanie“. Čo vlastne je duálne vzdelávanie a aké výhody žiakom poskytuje sa dozviete v práve v tomto článku.

Toto všetko ponúka systém duálneho vzdelávania

Systém duálneho vzdelávania, duálne vzdelávanie alebo aj duál, predstavuje formu vzdelávania, ktorá prepája teoretické skúsenosti s praxou priamo u zamestnávateľa. Znamená to teda, že žiaci, ktorí študujú v systéme duálneho vzdelávania získavajú teoretické vedomosti, ktoré následne aplikujú počas praktického vyučovania. Toho vyučovanie prebieha priamo v podniku a praktické vyučovanie vedie vo väčšine prípadov priamo zamestnanec daného podniku.

To však nie je všetko! Okrem toho, že si žiaci môžu vyskúšať ako teória funguje v praxi, praktická časť je aj finančne ohodnotená. Takže čas strávený v podniku počas praktického vyučovania majú žiaci zaplatený. Okrem „platu“ tiež môžu žiaci od zamestnávateľov získať mnoho výhod ako napríklad podnikové štipendium, za dosiahnutie dobrých študijných výsledkov alebo rôzne zľavy a benefity.

Toto však stále nie je všetko! Okrem prepojenia teórie s praxou, peňažných odmien a benefitov, zvyšuje duálne vzdelávanie možnosť zamestnania žiakov priamo po strednej škole. Zamestnávatelia takýmto spôsobom získavajú kvalifikovaných budúcich zamestnancov, ktorí dokonale poznajú podnik, pracovné činnosti a okrem toho aj ovládajú základné teoretické poznatky.

Myslíte si, že duálne vzdelávanie nie je pre vás, pretože chcete ísť študovať na vysokú školu? To nie je žiadny problém. Duálne vzdelávanie žiakov v ich ďalšom vzdelávaní nebrzdí, práve naopak. Žiaci môžu po strednej škole a úspešnom zmaturovaní, pokračovať v štúdiu na strednej škole a prácu v podniku majú naďalej zabezpečenú aj po vyštudovaní vysokej škole.

Výhodný pre všetky strany

Systém duálneho vzdelávania je teda výhodný pre všetkých, ktorí sa do tohto systému zapoja. Zamestnávatelia majú možnosť prakticky vzdelávať žiakov a pomáhať im pri odhaľovaní, ako teoretické poznatky fungujú v praxi. Stredné školy majú možnosť poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie, orientované na získavanie praktických skúsenosti a pripraviť tak žiakov, v spolupráci so zamestnávateľom, na budúce zamestnanie. Žiaci sú však tí, ktorí v systéme duálneho vzdelávania získavajú najviac. Okrem platu, a rôznych nefinančných odmien a benefitov získajú možnosť vyskúšať si, ako to funguje v podnikoch a stať sa tak kvalifikovanými odborníkmi vo svojom odbore a byť tak žiadaní na trhu práce.