Kontakt

Vedúci partner:

MAS Orava, o.z.

Oravský Podzámok č. 60

027 41 Oravský Podzámok

Tel.: 043/2388 740

www.masorava.sk

Poľský partner:

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

ul. Sobieskiego 7C

34-480 Jabłonka

Tel.: 601-488-584

www.leaderorawa.pl

Poľský parter:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu 

ul. Kokoszków 71

34-400 Nowy Targ

Tel.: 18 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl

Poľský partner:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

ul. Heleny Gniewosz 160

38 – 530 Zarszyn

Tel.: 13 4653980 – 81

www.zsckr-nowosielce.pl