Zdrowie weterynaryjne i epidemiologia

Na podstawie danych opublikowanych na portalu apliknenie.sk Wydział Opieki Weterynaryjnej w Republice Słowackiej ukończył w 2018 roku 192 absolwentów 4 szkół średnich. Wśród absolwentów kobiety stanowiły 85%, a średnia pensja absolwenta wynosiła 770 euro. Spośród absolwentów studia kontynuowało średnio 55% absolwentów, a średnia stopa bezrobocia, liczona jako udział bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w urzędzie pracy i absolwentów aktywnych zawodowo (zatrudnieni, pracownicy kontraktowi, SZČO, bezrobotni), wyniosła 12% .

W Żylinie działa 1 szkoła średnia z kierunkiem weterynaryjnym. Jest to Liceum Zawodowe Rolnictwa i Usług Wiejskich w Żylinie.