Vždy je ťažké dosiahnuť prvenstvo. Podarilo sa to však Strednej odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne-Kňažej, ktorá v roku 2015 ako prvá na Orave spustila duálne vzdelávanie. To úzko prepája teoretickú prípravu s odbornou praxou v konkrétnej firme.

„Študentom to dáva príležitosť vzdelávať sa na novších technológiách alebo pripraviť sa priamo na výkon povolania, majú tam rôzne benefity, štipendium, zaplatenú hodinovú mzdu za prax,“ vysvetľuje Miroslav Ondrek, hlavný inštruktor duálneho vzdelávania v spoločnosti Miba Sinter Slovakia, ktorá patrí medzi najvýznamnejších partnerov školy v oblasti duálneho vzdelávania. Jeho slová majú o to väčšiu váhu, že je sám absolventom SOŠ polytechnickej, pričom od roku 2002 pracuje v dolnokubínskej MIBE, ktorá vyrába komponenty pre motory a automotive, ale je aktívna aj v iných sektoroch.

S odborným vzdelávaním je možné zájsť ďaleko. „Momentálne je najperspektívnejší odbor mechanik-nastavovač, taktiež mechanik-mechatronik a mechanik strojov a zariadení, ktorý v podstate študujú u nás vo firme alebo vykonávajú praktickú časť štúdia. Uplatnenie mechanika-nastavovača je v kusovej výrobe nástrojov, kde chlapci absolvujú prax na strojoch trieskového alebo elektrozhybného obrábania, ako sú sústruhy, frézy, vyiskrovačky,“ približuje M. Ondrek. „Je dopyt po týchto žiakoch s tým, že ak budú mať záujem, budú ostávať u nás vo firme.“

Neprekvapuje, že škola je prevažne chlapčenská, predsa len sú im stroje a súčiastky o čosi bližšie. Vystihla to Iveta Bruncková, zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie: „Tým, že je to prevažne chlapčenská škola, tak je tu občas veľa akčnosti. Naši žiaci to tak povedali, že na iných školách sa prežíva, u nás sa zažíva.“

Platí však, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Jednou zo študentiek je aj Daniela Marettová, ktorá si vybrala odbor mechanik-nastavovač. „Zaujal ma tým, že je to odbor vhodný pre dievčatá i pre chlapcov, je to niečo nové, čo by som chcela vyskúšať, veľmi ma to baví. Učíme sa sústružiť, frézovať, vŕtať na strojoch.“

Škola za jedno zo svojich pozitív považuje aj vysokú zamestnanosť svojich absolventov, ktorá prekračuje 98%. „Človek, ktorý ukončí túto školu, by mal byť pripravený na prax v technických, strojárskych a elektrotechnických odboroch. V súčasnosti sú trendom technologické automatizované linky a rôzne stroje riadené počítačmi, ktorými v súčasnosti je už škola vybavená. Človek, ktorý je takto pripravený, v súčasnosti je žiadaný na trhu, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,“ hovorí Milan Zošák, zástupca spolupracujúcej firmy a syn jedného z bývalých zamestnancov SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne-Kňažej, ktorej história už prekročila šesť desaťročí.

„Naša škola neposkytuje len kvalitné odborné vzdelávanie, ale snaží sa o to, aby ľudia medzi sebou mali dobré vzťahy, aby každý, kto k nám príde, sa tu cítil príjemne a našiel svoju ľudskú hodnotu . Takže neváhajte, nech sa páči, príďte k nám a presvedčte sa, že v škole to nie je len o učení sa, ale aj o kamarátstvach a príjemných vzťahoch,“ uzatvára riaditeľka SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne-Kňažej Adriana Bellová. Budúci študenti sa môžu tešiť na vynovené dielne a nové projekty, ktoré škola chystá.

Ďalšie reportáže zo škôl