O projekcie

Projekt ukierunkowany na edukację, przygotowanie profesjonalnych programów edukacyjnych i szkoleniowych.

Webinaria

Webinaria rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów średnich szkół zawodowych i szkół zawodowych.

WEBINARIUM

Zobacz szkolenia – webinaria przygotowane przez partnerów projektu. Podnosimy poziom jakości kształcenia zawodowego w średnich szkołach zawodowych na Słowacji iw RP.

Edukacja dualna

Kształcenie dualne to połączenie wiedzy teoretycznej studentów z praktycznym doświadczeniem, które zdobywają bezpośrednio od pracodawcy.
Korzyści z kształcenia dualnego dla studentów:

 • Łączenie teorii z praktyką,
 • szkolenie praktyczne bezpośrednio u pracodawcy,
 • nagroda finansowa,
 • możliwość pracy zaraz po maturze,
 • poprawa pozycji nieobecnego na rynku pracy.

O projekcie

Projekt odpowiada na potrzebę inwestowania w edukację, szkolenia i szkolenia zawodowe, a także w umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez przygotowanie i realizację wspólnych programów kształcenia, kształcenia i szkolenia zawodowego. .

Jednym z problemów utrzymujących się we wspieranym obszarze jest stosunkowo słaba i niewłaściwie ukierunkowana oferta kształcenia zawodowego i ustawicznego – zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Obecna struktura i treść szkolenia zawodowego nie jest oparta na bieżących potrzebach sektora pracodawców. Z drugiej strony nadal brakuje zainteresowania rzemiosłem zawodowym i rzemieślniczym ze strony uczniów i studentów.

Podstawowym warunkiem efektywnego rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego w przygranicznym regionie Orawy jest prawidłowa identyfikacja potrzeb szkolenia zawodowego i zawodowego (tj. mapowanie aktualnych problemów i braków w ofercie edukacyjnej oraz zapewnienie wspólnych procesów edukacyjnych, działania z zakresu poradnictwa zawodowego w transgraniczny rynek pracy, terminy i dostosowanie programów szkoleniowych do aktualnych wymagań rynku pracy, w tym współpraca między instytucjami w zakresie staży i szkoleń zawodowych).

 • Główny cel projektu

  Poprawa jakości i rozwoju kształcenia zawodowego i zawodowego na obszarze transgranicznym poprzez identyfikowanie potrzeb pracodawców, transgraniczną wymianę dobrych praktyk oraz promowanie wspólnych transgranicznych programów szkoleniowych.

 • Szczegółowe cele projektu

  Promocja szkolnictwa zawodowego i zawodowego na obszarze przygranicznym.

  Poprawa jakości i rozwój kształcenia zawodowego i zawodowego w obszarze transgranicznym.

  Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w ramach programów kształcenia zawodowego i zawodowego

 • Współpraca

  Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu 

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Dlaczego kształcenie zawodowe?

Kształcenie zawodowe to sposób nauczania, podczas którego studenci nabywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności, nawyki i inne umiejętności praktyczne i zawodowe.

Kształcenie zawodowe można podzielić według kierunków kształcenia zawodowego np. na chemiczny, rolniczy, ekonomiczny, inżynierski i tym podobne. W ten sposób po ukończeniu kierunku studenci reprezentują wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie, a tym samym stają się atrakcyjni na rynku pracy.