Spojená škola v Nižnej má dve organizačné zložky: Strednú odbornú školu technickú a Školu umeleckého priemyslu. Zdalo by sa, že ide o dva akoby protichodné smery. Pedagogický kolektív v jednej z najväčších obcí v Žilinskom kraji však dokázal, že umenie a technika patria k sebe. Prejavilo sa to aj v motte školy: Spájať techniku s umením. Mal by z toho radosť aj sám génius Leonardo da Vinci, ktorý bol nielen maliar či sochár, ale predovšetkým vedec, vynálezca a dnešnými slovami povedané inovátor a inžinier.

To, ako sa technika spája s umením, nám prezrádza riaditeľ Spojenej školy v Nižnej Peter Smolár: „Mnohé produkty či aktivity, ktoré sa dejú na umeleckej škole, vieme veľmi dobre aplikovať na technickej škole a naopak, technické prostriedky a ich aplikácie, ktoré realizujeme na technickej škole, využívame aj pre umelcov.“

Aj v Nižnej sa potvrdzuje, že prím hrá automatizácia. Študenti technického smeru sa tu učia mikropočítače, programovanie, priemyselné automaty alebo rozličné spôsoby merania. Nie je veľa škôl na Slovensku, kde sa v laboratóriu môžete porozprávať s humanoidným robotom. Dnes má veľa mladých ľudí rado hranie počítačových hier a často by radi ďalej pokračovali štúdiom či prácou s PC. Od hrania ku práci sa preklopil aj Jakub Trnka, ktorý sa venuje počítačovým sieťam. „Mňa už odmala bavili počítače, bavilo ma sa na nich hrať a vytvárať rôzne grafické veci, tak som si povedal, že skúsim túto školu a zatiaľ som s ňou spokojný. Sú tu dobrí ľudia, dobrí učitelia, dobrí majstri a táto škola sa neustále renovuje , sú tu pekné dielne aj pekné triedy.“

Vychýreným odborom však nie sú len „kompy“, ale aj energetika. Tá sa učí na najmodernejších technológiách, aby absolvent vedel vyhovieť zákazníkovi, ktorý dnes očakáva rozličné smart funkcie doma – ovládanie scén, svetiel, samostatné kúrenie, vytváranie zálohy a podobne. Čo dokáže teda energetik z Nižnej? „Môže zapájať elektrické obvody na domových inštaláciách a taktiež aj priemyselných halách, dokáže vytvoriť zabezpečovaciu techniku. Dokáže zostrojiť inteligentnú inštaláciu. My sa to všetko učíme, aby naši žiaci, keď doštudujú, mohli sa ďalej realizovať,“ vysvetľuje majster odbornej výchovy Tibor Solárik.

Pre mladých, ktorých bavia najnovšie vychytávky, je tu aj odbor autoelektronika, ktorá sa stala už bežnou súčasťou dnešných vozidiel a samotnej elektroniky v autách stále len pribúda. „Chalani sa zameriavajú na riadiace jednotky, softvérové vybavenie áut a vyučujeme kompletné diagnostiky,“ hovorí učiteľ odboru autoelektronika Jozef Čierny. Jeho zverenci akurát v aute kalibrovali senzory v snímači chladiacej kvapaliny, keďže auto hlásilo stále jej nedostatok. Problém však úspešne vyriešili – a to i k spokojnosti samotného zákazníka.

Prejdime sa však ešte krátko aspoň po umeleckej škole, aby sme práve techniku korunovali krásou a kvalitou. Tu sa moderná technológia spája s vkusom a talentom v odbore 3D dizajn. Kto vie kresliť, môže svoje schopnosti rozvinúť do počítačovej grafiky. „Študenti si vytvárajú svoje vlastné nápady, vlastné vízie, a tie potom transformujú do počítača,“ približuje učiteľ umelecko-odborných predmetov a akademický maliar Miroslav Knap.

„V odbore 3D dizajn žiaci nadobudnú kompetencie z 3D tvorby a realizácií, buď interiérov alebo priestorovej vizualizácie. Keď od nás vyjde žiak, uplatní sa ako grafický dizajnér v rôznych firmách, ktoré sa venujú tlači alebo navrhujú grafické dizajny,“ pridáva sa tiež učiteľ umelecko-odborných predmetov Marek Medvecký.

Pri návšteve Spojenej školy v Nižnej cítiť, že vzdelávanie a odborná príprava tu má dlhú tradíciu, na ktorú škola nadväzuje. Je to už viac ako 60 rokov oravského priemyslu, ktorému v Nižnej dominoval slovenský výrobca televízorov Tesla. Práve technická odborná škola bola liahňou nových „kádrov“ pre fabriku. Dnes sa síce nevyrábajú ani „kádre“, ani oravské televízory, ale odborníkov pre množstvo spoločností treba naďalej. Najvýznamnejším partnerom je pre nižniansku strednú školu popredný výrobca montážnych liniek MTS Krivá. Okrem toho škola nadviazala spoluprácu s ďalšími 80 firmami.
„Naša škola má jedinečné postavenie v regióne Orava. Sme centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie. Toto označenie nevzniklo náhodou, ale preto, že máme špičkové vybavenie,“ vraví riaditeľ P. Smolár.

Cieľom je však nielen vychovať odborníkov, ale aj ľudí, ktorí si vážia prácu. Aj to je možno v dobrom slova zmysle dedičstvo Tesly – vážiť si to, čo robíme a byť vďačný za prácu i plácu. „Tým, že všetky odbory dávame na odbornú prax do firiem, tak študenti tam zistia, akú hodnotu má vedomosť a vzdelanie. Firmy si ich v poslednom ročníku testujú. Zisťujú, na akej úrovni sú. Ak sú zruční, slušní, pracovití, tak môžu získať hneď zamestnanie,“ dopĺňa P. Smolár.

Ďalšie reportáže zo škôl