…ktorých ale v Tvrdošíne vedú k ľudskosti a charakternosti. Aby sa slušne správali k ostatným ľuďom, ale i k lesu, vďaka ktorému máme nielen drevo, ale aj kyslík, rekreáciu alebo vodu.

Odborné vzdelávanie na Strednej odbornej škole lesníckej v Tvrdošíne nestavia na zelenej lúke, škola má už viac ako 40-ročnú tradíciu a za roky svojej existencie vychovala stovky odborníkov na les. Niekto by ich nazval „chirurgami lesa“, ktorí ho liečia, udržiavajú a zabezpečujú všetky jeho funkcie. Ešte krajší výraz je však „lekár lesa“, ktorý nielen – ako chirurg – zachraňuje v poslednej chvíli, ale ako lekár pôsobí preventívne, stará sa o les priebežne a s láskou.

Takýto prístup zdôrazňuje aj riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne Viliam Gerčák, podľa ktorého nechcú vychovávať len „drevorubačov“, ktorí v lese budú vidieť len možnosť zárobku, ale predovšetkým charakterných profesionálov, ktorí les chránia, liečia, rozvíjajú a zabezpečujú ho pre ďalšie generácie. Stačí sa pozrieť na sadenicu – koľko desiatok rokov musí prejsť, aby z nej vyrástol silný, zdravý a vysoký strom. A ako dlho trvá, kým vyrastie zo stromov les – ako celý ekosystém.

„Už dlhšie roky sa hovorí, že v lesoch by mali pracovať absolventi lesníckych škôl. Predsa absolvent, keď je pripravovaný tri roky v rámci učebného odboru alebo štyri roky v rámci študijného odboru, tak les nevníma len ako zdroj obživy, nepremieňa ho na peniaze za vykonanú prácu, ale náš absolvent vníma les ako ekologický systém so všetkými jeho podstatami a funkciami, ktoré má plniť,“ zdôrazňuje riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne Viliam Gerčák. „Vedomosti, skúsenosti, zručnosti, ktoré získajú úspešným absolvovaním, našich žiakov predurčujú, aby boli úspešní nielen na trhu práce. Celkovo sa ich snažíme vychovať ako dobrých, statočných, charakterných ľudí, čo v tejto dobe je veľmi dôležité a potrebné.“

Primárnym zameraním tejto vzdelávacej ustanovizne je lesné hospodárstvo, ale nechýba tiež dôraz na poľnohospodárstvo, kovospracujúcu výrobu a strojárenstvo. „V súčasnej dobe ponúkame pre každú oblasť jeden študijný odbor a jeden učebný odbor. Pre strojárenstvo a kovospracujúcu výrobu je to mechanik-opravár pre lesné stroje a zariadenia, potom máme mechanika strojov a zariadení, ktorý končí maturitným vysvedčením a výučným listom. Pre oblasť poľnohospodárstva máme učebný odbor agromechanizátor-opravár a 4-ročný študijný odbor mechanizácia pôdohospodárstva. Pre lesníctvo, lesné hospodárstvo máme trojročný študijný odbor mechanizátor lesnej výroby a operátor lesnej techniky, ktorý tiež končí maturitným vysvedčením a výučným listom.“

Bonusom vzdelávania na tvrdošínskej lesníckej škole je aj veľké množstvo oprávnení, ktoré žiaci môžu získať spolu s výučným listom alebo maturitným vysvedčením. Nábeh do praxe je tak pre nich rýchly a bezproblémový a otvára im to cestu k zamestnávateľom. Sú to preukazy odbornej kvalifikácie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva, obsluhu kolesových traktorov, pri sústreďovaní dreva lesného pásového vyťahovača, hydraulickej ruky, vývoznej kolesovej súpravy, krovinorezu. K tomu pridajme zváračskú ID kartu. Študentov láka aj zvládnuť vodičský preukaz na škole, a to na osobné vozidlo, traktor, ale aj nákladné vozidlo. „Vodičák“ získajú nielen počas vyučovania, ale za výhodnú cenu oproti konkurencii. Nič im teda nebrániť rovno naštartovať sa smerom k vlastnej budúcnosti.

Škola je tiež zapojená v cezhraničnej spolupráci a využíva aj medzinárodné projekty Erasmus+. Aj v tejto oblasti sa potvrdzuje záujem školy poskytnúť kvalitné vzdelanie a užitočné certifikáty do budúcna. „Je to nastavené tak, že keď žiak absolvuje stáž, či je to v Čechách, Nemecku alebo Poľsku, je to podložené tým, že získa nové oprávnenie. Napríklad pri lesníckych odboroch je to obsluha lanových dopravných systémov využívaných pri sústreďovaní dreva. Zahraničná stáž je pre našich žiakov cenná kultúrna a jazyková skúsenosť,“ uzatvára V. Gerčák.